Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Onze missie en visie

Samen blindheid de wereld uit helpen, daar gaan we voor!

Light for the World maakt een betekenisvol verschil door te strijden tegen vermijdbare blindheid en te werken aan de integratie van mensen met een visuele beperking in Afrika. Als een erkende Belgische NGO, maken we oogzorg toegankelijk en streven we naar inclusief onderwijs.

Onze partnerorganisaties zijn de ruggengraat van onze werking. In DR Congo, Rwanda, en Tanzania, bieden we hen financiële, technische en organisatorische ondersteuning, wat cruciaal is om een optimale dienstverlening aan mensen met een visuele beperking te garanderen.

Onze waarden

Samen geven we zicht op een toekomst!    

INTEGRITEIT

We behandelen elkaar met wederzijds respect. We zijn eerlijk en betrouwbaar. Dat verwachten we ook van onze partners.

DAADKRACHT

We voeren onze plannen op een efficiënte en effectieve manier uit.

MEDEDOGEN

We zoeken naar duurzame relaties en bouwen vertrouwen op via dialoog en inclusie. We voelen ons verbonden met en zetten ons in voor de ander. We hebben respect voor de eigenheid van elk individu.

BETROKKENHEID

We voelen ons verbonden met onze missie en visie en geloven dat onze acties zinvol zijn. We staan in voor mensenrechten en de volledige participatie van mensen met een beperking. We streven naar duurzame ontwikkeling en betrekken alle stakeholders.

PROFESSIONALITEIT EN FOCUS

We hebben de expertise en de competenties om onze missie in de praktijk te brengen op de meest effectieve manier. We focussen op het redden van het visueel vermogen, de verbetering van de levenskwaliteit en het opkomen voor de rechten van mensen met een beperking.

Laat Afrika niet ongezien

Doe een gift

Light for the World strijdt tegen vermijdbare blindheid en voor de integratie van mensen met een visuele beperking in Afrika. Als Belgische erkende ngo zorgen we voor toegankelijke oogzorg en inclusief onderwijs.

Schenk visuele therapie

Met 10 euro schenk je visuele therapie aan een kind zoals Angelique.

Geef toegang tot onderwijs

Met 20 euro kan een kind met een visuele beperking als Nathalie een maand lang naar school.

Geef zicht aan een volwassene

Met 52 euro kunnen we mensen als Melanie aan cataract opereren.

Geef zicht aan een kind

Met 150 euro schenk je een kind als Saidi weer zicht dankzij een operatie onder volledige verdoving.